ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т].


Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр. ISBN 978-954-439-908-5. COBISS.BG-ID 1233099492


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18465
 Стоян Буров

1. М. Велева. Историзмите в българския език. Речник на българските историзми. В. Търново: Знак'94, 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/