Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово)


Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7-10. ISBN 978-954-524-745-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  18456
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/