“В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова.


Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.


 
  Статия
 
 Издадено
  18454
 Стоян Буров

1. Д. Иванова. Власт – кодификация – обществено мнение (Правописната реформа от 1921 г.). // Власт и кодификация. Пловдив: Университетско издателство «Паисий Хилендарски», 2011, стр. 240-255.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/