Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка.


Буров, Стоян (2013) Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23. ISBN 978-954-2968-50-4


 
  Статия
 
 Издадено
  18434
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/