50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи


Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34. ISBN 978-954-07-3827-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  18432
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/