„Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език)


Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език) Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание> ISBN 978-954-524-975-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  18428
 Стоян Буров

1. С. Колковска, Д. Благоева. Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 73-89. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/