Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София.


Буров, Стоян (2016) Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София. Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 225 – 227. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902


 
  Отзив
 
 Издадено
  18416
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/