Отново за характера на средновековното селище „Гледачево 1“ или за „плитката вода“. – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 549-556.


Борисов, Борис (2016) Отново за характера на средновековното селище „Гледачево 1“ или за „плитката вода“. – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 549-556. В. Търново


 Анализирани са повторно данните за сезонното селище "Гледачево-1"
  Отзив
 сезонно селище, културен пласт, открити кошари, жилищни надвеси
 Издадено
  18384
 Борис Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/