Археологическата култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ–ХІІ в.). – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 14-104.


Борисов, Борис (2016) Археологическата култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ–ХІІ в.). – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 14-104. В. Търново


 Монографията е посветена на характеристиката на материалната култура в днешните български цеми през периода на византийското владичество
  Монография
 Селищна мрежа, градове, крепости, села, жилищно строителство, храмова архитектура, керамика
 Издадено
  18383
 Борис Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/