Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски Градец, в района на комплекса „Марица-изток”. – Сборник в чест на проф. д. и. н. Станислав Станилов, София, 2016, с. 87-96


Борисов, Борис (2016) Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски Градец, в района на комплекса „Марица-изток”. – Сборник в чест на проф. д. и. н. Станислав Станилов, София, 2016, с. 87-96 София, БАН


 В статията са анализирани каланните принадлежности от сармато-аланския пекропол край с. П. Градец.
  Статия
 Коланни гарнитури, токи
 Издадено
  18382
 Борис Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/