Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на ХIХ в.)


Ботева, Мариета (2016) Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на ХIХ в.) Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 23, 2016, ISSN 1314-4464 (online)


 
  Статия
 
 Издадено
  18086
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/