Реторическата аргументация – авторска концепция по проблема


Ботева, Мариета (2016) Реторическата аргументация – авторска концепция по проблема Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 22, 2016, ISSN 1314-4464 (online)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18085
 Мариета Ботева

1. Жекова, З., 2018, Реторическа аргументация. Структура на аргументите. Видове аргументи. Онлайн справочник по реторика (http://www.online.rhetoric.bg/custom%20structure%20/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/), 21.06.2018 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/