Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities. IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities. IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7


 Анкетно проучване е е проведено в СОУ „Вела Благоева” – гр. В. Търново с ученици от четвърти клас в края на учебната 2014-2015 година, т.е. след като е приключил 4-годишният период на обучение в началния етап на основната образователна степен. След обобщаване резултатите от данните, става ясно, че изследваната група посещава занимания по спорт според възможностите, които предоставя материалната база в училището, и според активността на спортните специалисти, работещи в спортните клубове в града. Спортните занимания влияят положително върху физическото състояние на трениращите.
  Статия
 физическа активност, анкета


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17987
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/