Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919)


Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50. ISSN: 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17872
 Мариана Йовевска

1. 1. Г.Д.Шкундин, Диктат в Нейи-сюр-Сен. - В: Болгария в XX веке. Очерки политической истории. Институт славяноведения - Москва , Наука, 2003, сс. 125, 136 ISBN 5-02-008858-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/