Създаване в началното училище на продуктивна образователна среда


Бонева, Галя (2016) Създаване в началното училище на продуктивна образователна среда Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност


 В доклада се разглеждат възможности за създаване на образователна среда, активизираща учениците за учене и продуктивни взаимодействия
  Доклад
 образователна среда, ученици, начално училище
 Под печат
  17804
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/