По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния.


Буров, Стоян (2016) По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния. Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и „Дни на науката’2015“ (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново: Фабер, 2016, стр. 52-61. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1283417316


 
  Статия
 
 Издадено
  17775
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/