Граматика и прагматика. Въвеждащи думи.


Буров, Стоян (2016) Граматика и прагматика. Въвеждащи думи. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 7-10. ISBN 978-619-208-073-0


 
  Статия
 
 Издадено
  17774
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/