Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр.


Буров, Стоян (2016) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр. Български език, 63 (2016), № 2, стр. 114-117. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Рецензия
 
 Издадено
  17771
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/