Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.]


Буров, Стоян (2016) Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.] Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 219 – 222. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902


 
  Рецензия
 
 Издадено
  17768
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/