Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители).


Буров, Стоян (2016) Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители). Проблеми на социолингвистиката ХII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 2016. ISSN 1314-5401; ИК "Знак '94", Велико Търново, 2016. ISBN 978-954-8305-43-3, стр. 34-42.


 
  Статия
 
 Издадено
  17767
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/