Говор и правоговор – какво мислят българите?


Буров, Стоян (2016) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация 10. Част 1. Десета международна научна конференция, 7–8 ноември 2014 г., Велико Търново, В. Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2016, стр. 99-114. ISSN 2367-8712


 
  Статия
 
 Издадено
  17765
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/