Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие


Иванова, Людмила (2008) Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 2, стр. 157-161.


 Рецензията е върху: Ренета Килева-Стаменова (съставител) "Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2007 г.
  Рецензия
 език, култура, жанрове, превод
 Издадено
  17716
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/