Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8) ISBN 978-954-400-110-0 COBISS.BG-ID 1234353892


Иванова, Людмила (2009) Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8) ISBN 978-954-400-110-0 COBISS.BG-ID 1234353892 В. Търново: Фабер


 Учебникът осъществява преход от ниво А към ниво В на Европейската езикова рамка. Стимулира развитието на базисните компетенции като четене, писане, слушане и говорене. Учебникът съдържа упражнения с дейностна ориентация, комуникативни задачи, информацията за страната и културата е поднесена както в специални раздели, така и в текстовете в урочните единици. В края на всеки урок има рубрика "Минутка за поезия", която дава възможност за запознаване с произведения на български поети. Учебникът са ползва от изучаващи български език в страната и в чужбина.
  Учебник / Учебно помагало
 езикови знания, комуникативни умения


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  17715
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/