Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.)


Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Статия
 
 Издадено
  17674
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/