Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език


Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. ISSN 1310-733X


 
  Статия
 
 Издадено
  17673
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/