"Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София


Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4


 В дискусия е представена концепция при създаването на нова програма за детските градини
  Статия
 концепция, нова програма, детска градина


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17164
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/