"Графиката и интелектуалното развитие на децата", София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308


Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата", София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6


 Значението на творбите на графиката за интелектуалното развитие на децата
  Статия
 графика, интелектуално развитие, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17163
 Пламен Легкоступ

4. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

3. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

2. Теофилова, Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 148 с.

1. Теофилова, Марина Теофилова. Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст. дисертация. В. Търново, 2005. 216 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/