Елиас Канети: Съчинения. т. 5, Записки 1954-1993. Русе: МД "Елиас Канети", 2016, 480 с. ISBN: 978-954-2992-31-8, COBISS.BG-ID: 1277033188.


Ангелова, Пенка (2016) Елиас Канети: Съчинения. т. 5, Записки 1954-1993. Русе: МД "Елиас Канети", 2016, 480 с. ISBN: 978-954-2992-31-8, COBISS.BG-ID: 1277033188. Русе: МД "Елиас Канети".


 
  Превод
 
 Издадено
  16979
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/