Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч


Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч Проблеми на българската разговорна реч. Сб. от Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч, 29-30 ноември 1990 г. Отг. ред. проф. Русин Русинов. В. Търново: Печатница при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1991, 122–126. Print ISBN 954-524-407-0 COBISS.BG-ID 1024572388


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16919
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/