Здравка Новакова - преподавател и творец. - Педагогика, 2012, брой 2, сс. 377 – 379. ISSN 1861-3982


Върбанова, Маргарита (2012) Здравка Новакова - преподавател и творец. - Педагогика, 2012, брой 2, сс. 377 – 379. ISSN 1861-3982 // Педагогика. - София: , 2012, брой 2. (с. 377 – 379). ISSN 1861-3982


 В статията се описват професионалните постижения на доц- д-р Здравка Новакова в областта на Методиката на обучението по математика в началните класове.
  Отзив
 методика, обучение, задача и др.
 Издадено
  15911
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/