Инверсията – метод в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 3, сс. 215-247. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2014) Инверсията – метод в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 3, сс. 215-247. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 3 (с. 215-247). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се обосновава същността на метода "инверсия" и се прилага при решаване на задачи от занимателната математика и задачи "народно творчество". Същият метод се прилага и при решаване на линейни уравнения от конкретен вид.
  Статия
 право действие, обратно действие, инверсия, текстова задача, уравнение
 Издадено
  15890
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/