Два подхода за изучаване на уравнения в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 5, сс. 502-519. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2014) Два подхода за изучаване на уравнения в началната училищна математика. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 5, сс. 502-519. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2014, брой 5 (с. 502-519). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се предлагат два метода за решаване на уравненията в началната училищна математика: с помощта на правилата за намиране на неизвестни компоненти на четирите аритметични действия (събиране, изваждане, умножение, деление); с използване на обратните действия, т.е. с използване на метода "инверсия".
  Статия
  прави действия, обратни действия, събираемо, множител, инверсия, обръщане не действието и т.н.
 Издадено
  15888
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/