Елементарни аритметични задачи. Структура и математически модел. Класификация. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 3, сс. 231-251. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2015) Елементарни аритметични задачи. Структура и математически модел. Класификация. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 3, сс. 231-251. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 3 (с. 231-251). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се разглеждат елементарни текстови задачи и се класифицират съобразно множествения им модел.
  Статия
 текстова задача, множество, релация и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15886
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/