Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1, сс. 17 - 49 . ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)


Върбанова, Маргарита (2017) Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1, сс. 17 - 49 . ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online) // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1 (с. 17 - 49 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)


 В статията се разглежда геометричен метод за решаване на задачи от занимателната математика.
  Студия
 преливане, ромбоидна мрежа, координатна система и др.


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15880
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/