С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2).


Върбанова, Маргарита (0) С един поглед Математика в 8.- 12. клас. Геометрия (част 2). София: КЛЕТ България ЕООД


 В учебния картон са включени основни знания по геометрия, които се изучават в 8. - 12. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 пирамида, конус, цилиндър, лице, обем, повърхнина и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Под печат
  15877
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/