С един поглед Математика в 5.- 7. клас. Геометрия (част 2).София: КЛЕТ България ЕООД, 2013,с. 6. ISBN: 978-954-334-141-9.


Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5.- 7. клас. Геометрия (част 2).София: КЛЕТ България ЕООД, 2013,с. 6. ISBN: 978-954-334-141-9. София: КЛЕТ България ЕООД, 2013. ISBN: 978-954-334-141-9.


 В учебния картон са включени основни знания по геометрия в 5. - 7. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 геометрични фигури, геометрични тела и др.
 Издадено
  15870
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/