С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013. ISBN: 978-954-334-140-2.


Върбанова, Маргарита (2013) С един поглед Математика в 5. - 7. клас. Аритметика и алгебра (част 1). София: КЛЕТ България ЕООД, 2013. ISBN: 978-954-334-140-2. София: КЛЕТ България ЕООД, 2013.ISBN: 978-954-334-140-2.


 В учебния картон се предлагат най-важни и основни знания по математика 5-7 клас (формули; основни зависимости)
  Учебник / Учебно помагало
 число, аритметични действия с числа, геометрични фигури, геометрични тела и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15866
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/