МАТЕМАТИКА № 1 учебна тетрадка за 1. клас. София: Архимед, 2016, 48 с. ISBN: 978-954-779-202-9.


Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА № 1 учебна тетрадка за 1. клас. София: Архимед, 2016, 48 с. ISBN: 978-954-779-202-9. София: Архимед - 48 с. ISBN: 978-954-779-202-9.


 В учебната тетрадка се предлагат задачи, които идейно допълват съдържанието на учебника по математика.
  Учебник / Учебно помагало
 число, състав на число, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, събиране, изваждане и др.
 Издадено
  15845
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/