МАТЕМАТИКА за първи клас. София: Архимед, 2016, 140 с. ISBN: 978-954-779-201-2.


Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за първи клас. София: Архимед, 2016, 140 с. ISBN: 978-954-779-201-2. София: Архимед. - 140 с. ISBN: 978-954-779-201-2.


 Концепцията на учебника по математика е съобразена със съвременните изисквания на Закона за предучилищното и училищното обучение за формиране на ключови компетентности.
  Учебник / Учебно помагало
 число, състав на число, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, събиране, изваждане и др.
 Издадено
  15841
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/