МАТЕМАТИКА за четвърта подготвителна група. София: Архимед, 2016, с. 120. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0.


Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за четвърта подготвителна група. София: Архимед, 2016, с. 120. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0. София: Архимед. - 120 страници. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0.


 Книгата е предназначена за подготовка за изучаване на математика в училище от децата, обучавани във втора подготвителна група. Извършва се пропедевтика на: изучаване на числата до 10; елементарни геометрични фигури; ориентиране във времето и пространството; величини и измерване на величини.
  Учебник / Учебно помагало
 число, състав на число, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, дължина, ширина, височина, между, пред, след и др.
 Издадено
  15836
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/