МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10. Пловдив : Астарта, 2013, с. 44. ISBN 978-954-350-169-3


Върбанова, Маргарита (2013) МАТЕМАТИКА. Състав на числата от 1 до 10. Пловдив : Астарта, 2013, с. 44. ISBN 978-954-350-169-3 Пловдив : Астарта. – 44 страници. ISBN 978-954-350-169-3


 Книгата съдържа първоначални аритметични знания, представени на съвременно ниво с подходящи математически и практически дейности. Целта е децата сами да разкрият състава и да се запознаят задълбочено не само с единичната, но и с "блоковата" структура на числата от 1 до 10.
  Книга
 число, състав на число, ограждане, свъзване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15833
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/