Позитивните емоции в рекламата


Бонджолова, Валентина (2016) Позитивните емоции в рекламата В: Емоциjе у култури срба и бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи. Уредник: Данијела Поповић. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 177-187. ISBN 978-86-7379-411-2.


 В изследването се разглеждат позитивните емоции в рекламните текстове във връзка с лексиката, използвана в тях като емоционална аргументация, тъй като най-ефективна е тази реклама, която внушава положителни, приятни усещания (ненапразно наричат рекламата изкуство на съблазняването). Очертават се основните групи лексика, които спомагат за цялостната позитивна емоционалност на рекламите, тъй като включват в своето значение компонент, възприеман положително. Важно място заемат лексемите, които назовават положителни емоционални състояния или се съотнасят с тях. Обръща се внимание на промяната в емоционалността при възприемането на фразеологизми и други прецедентни текстове, свързани с негативни емоции.
  Доклад
 реклама, емоция, аргументация, лексика, чувства
 Издадено
  15214
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/