Безвестното отсъствие


Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 246 с. ISBN 978-619-208-065-5


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  15193
 Йордан Баланов

1. Цитирано в. Иванов, Момчил. Защитни права на неограничено отговорните съдружници в командитното дружество. Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1. Цитиранията са на с. 383

2. Цитирано в: Борисов, Борислав. За понятието медиативност по правни и неправни спорове. Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1. цитиранията са на с. 322

3. Цитирано в: Чакърова, Изабела. По въпроса необходимо ли е създаване на глава "Бързо производство" в АПК. Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1. Цитиранията са на с. 140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/