Немски език. Самоучител в диалози. том 2. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4


Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 2. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма


 Помагалото продължава в концептуално отношение заложеното в първи том, целевата езикова компетентност е ниво В по ЕЕР. Насочено е към професионални сфери, релевантни за българи, работещи в немскоезичните страни. Съдържа богата културна информация, която провокира съпоставка със ситуацията в България. Включва приложения относно граматика, културна специфика, особености в комуникацията.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 комуникация, лексика, граматика, култура, професии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15123
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/