Джорджевич, С., Б. Йоргич, С. БеломъжеваДимитрова, Д. Цонкова, С. Миленкович. Влияние на плоскостъпието върху позата на тяото при студенти от великотърновски университет.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Джорджевич, С., Б. Йоргич, С. БеломъжеваДимитрова, Д. Цонкова, С. Миленкович. Влияние на плоскостъпието върху позата на тяото при студенти от великотърновски университет. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 367-372. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.


 Deformities of the foot and spine are often left neglected, but they lead to serious consequences such as pain, limited functionality and reduced self-esteem. Many authors mention the relationship between flat foot and spinal deformities. Interest to us represents a presence of deformities in the sagittal plane and their commitment to flat foot deformity at students. Clarifying this issue may help the prevention and treatment of these deformities. Purpose of study is to determine the influence of flat foot on body posture at students from Veliko Turnovo University.
  Доклад
 Body posture, spinal deformities, flat food, scoliosis, students.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Public Health

 Издадено
  14883
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/