Мира Душкова. Невидими неща.


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Мира Душкова. Невидими неща. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико търново, 2015, с. 462-464, ISSN 1311–0209.


 Рецензия за книгата с разкази на Мира Душкова "Невидими неща", с оглед на жанровите конвенции, стилистиката и поетиката им.
  Рецензия
 множественост на аз-а, фугиративност, телесност, свръхсензитивност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14652
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/