Функции на социалната педагогика. - Педагогика, 1995, № 11, с.39-50. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1131406052.


Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. - Педагогика, 1995, № 11, с.39-50. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1131406052.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14624
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/