Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. - Педагогически алманах, 1995, Кн.1, 2, с. 168-176. Print ISSN 1210-358Х, COBISS.BG-ID 1132710372.


Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. - Педагогически алманах, 1995, Кн.1, 2, с. 168-176. Print ISSN 1210-358Х, COBISS.BG-ID 1132710372.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14623
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/