В режим на странен атрактор. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 102 с. ISBN 978-954-524-547-3, COBISS.BG-ID 1242787044.


Русева, Мая (2006) В режим на странен атрактор. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 102 с. ISBN 978-954-524-547-3, COBISS.BG-ID 1242787044.


 Книгата третира човека в социалния му контекст, преживяването на съвременността със средствата на есеистиката и фрагмента.
  Книга
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  14615
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/