Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) - Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.


Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) - Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.


 Текстът е провокиран от конкретен казус и спорно проведената акция на СДБТ и МВР, която повдигна редица въпроси от обществен интерес. Актуализирана бе темата за различните аспекти на социалната несигурност, а с това и темата за гаранциите на сигурността. Текстът разглежда основно формите за организиране на охрана в учебните заведения. Насочва вниманието към тенденцията за имитация и заместване на охранителна дейност. Тази практика, която увеличава риска, неефективна е и незаконна.
  Статия
 сигурност, риск, охрана, училища


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14614
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/